Wedstrijdreglement D.P.C. St. Odiliënberg

Logo DPC St. Odilienberg  

 • De wedstrijd is toegankelijk voor alle personen afkomstig uit een Europees land.

 • Elke deelnemer dient aanwezig te zijn bij de inschrijving en weging van zijn pompoen tenzij hij of zij niet in staat is zich naar de weging te begeven. De deelnemer mag zich dan laten vertegenwoordigen door een derde mits deze een schriftelijke toelating van de deelnemer kan voorleggen.

 • Als de deelnemer gekozen heeft om te pompoen zelf te behouden, dient deze na de weging en prijsuitreiking voor 20.00 uur opgehaald te worden.

 • Voor eventuele schade aan de vruchten, opgelopen tijdens dit evenement, kan geen schadevergoeding bekomen worden.

 • Elke pompoen dient geteeld te zijn door de deelnemer en dit in het land van herkomst van de deelnemer.

 • Elke deelnemer kan slechts met één pompoen deelnemen aan de wedstrijd. Indien meerdere exemplaren worden aangeboden, telt slecht de zwaarste mee voor het klassement. De overige exemplaren worden eervol vermeldt.

 • Elke pompoen die deelneemt aan de wedstrijd moet ingeschreven en gewogen worden tijdens de officiële D.P.C.  pompoenweging en dit op de door de organisatoren aangeduide plaats en tijdstip.

 • De door de jury aangeduide zwaarste pompoen behaalt de titel van algemeen kampioen en behaalt daarmee de eerste plaats. De door de jury aangeduide zwaarste Nederlandse pompoen, behaald de titel Nederlands Kampioen, ongeacht de plaats in het klassement.

 • Elke pompoen die ingeschreven wordt voor deelname aan de weging dient aangeboden te worden als een gezonde en onbeschadigde vrucht en op zulke wijze dat deze onmiddellijk gewogen kan worden. De rank mag niet langer dan 2,5 cm van de steel van de vrucht zijn, zo niet mag de jury of één van de organisatoren deze verwijderen tot op de toegestane lengte.

 • Geen enkele deelnemer of toeschouwer mag de jury beïnvloeden voor of tijdens de weging.

 • De D.P.C. weging is een officiële Nederlandse pompoenweging volgens de normen van de  "Graet Pumpkin Commonwealth"

 • De beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk.

 • Deelnemers gaan akkoord met het vermelden van de uitslagenlijst op de website.

 • Deelnemers gaan akkoord met het evt gebruiken van beeldmateriaal op de website of reclamecampagne. Dit mag uitsluitend voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt.

 • De Dutch Pumpkin Confederation kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

 • Deelname aan deze Nederlandse en Internationale pompoenweging veronderstelt de volledige aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

 

Copyright © 2009 - 2018. Alle Rechten Voorbehouden - All Rights Reserved.